Английские имена на букву C

Здесь даны английские имена на букву C c переводом и транскрипцией.

  Carl [kɑːl] м Карл

  Carol [ˈkær(ə)l] м. ж, Кэрол

  Caroline [ˈkær(ə)laɪn] ж Каролина

  Carrie [ˈkærɪ] ж Кэрри (уменьшит. от Caroline)

  Catherine [ˈkæθ(ə)rɪn] ж Кэтрин; Екатерина

  Cecil [ˈsɛs(ə)l] м Сесил

  Cecilia [sɪˈsiːlɪə] ж Сесилия; Цецилия

  Charles [tʃɑːlz] м Чарльз

  Charley, Charlie [ˈtʃɑːlɪ] м Чарли

  Charlotte [ˈʃɑːlət] ж Шарлотта

  Chester [ˈtʃɛstə] м Честер

  Christian [ˈkrɪstʃən] м Кристиан; Христиан

  Christina [krɪˈstiːnə] ж Кристина

  Christopher [ˈkrɪstəfə] м Кристофер; Христофор

  Clare [klɛə] ж Клэр

  Clarence [ˈklær(ə)n(t)s] ж Клэренс, Кларенс

  Claude [klɔːd] м Клод

  Clement [ˈklɛmənt] м Клемент

  Clementina [ˌklɛmənˈtiːnə] ж Клементина

  Clifford [ˈklɪfəd] м Клиффорд

  Colin [kɒlɪn] м Колин

  Constance [ˈkɒn(t)stən(t)s] ж Констанс; Констанция

  Cyril [ˈsɪrɪl] м Сирил

  Cyrus [ˈsaɪərəs] м Сайрус, Сайрес

Имена на букву

A | B | C | D

E | F | G | H

I | J | K | L

M | N | O | P

R | S | T | V

W